Kära läsare.

Västra KURIREN har bytt adress

och kommer hädanefter

att ligga på portalen Västra PORTEN.

Adressen är:

www.vestraporten.com